Salgs- og leveringsbetingelser Bokashidenmark.dk

PR. 1. JULI 2019


Indgåelse af aftaler
Nedenstående almindelige salgs- og leveringsbetingelser finder anvendelse ved ethvert køb af produkter hos Bokashidenmark.dk. Bokashidenmark.dk har ret til at opdatere salgs- og leveringsbetingelser med angivelse af ikrafttrædelsesdato. De gældende salgs- og leveringsbetingelser findes på www.bokashidenmark.dk  Det er kundens ansvar at holde sig ajour med de gældende salgs- og leveringsbetingelser. Det er tidspunktet for afgivelse af ordrebekræftelse fra Bokashidenmark.dk, der afgør, hvilke salgs- og leveringsbetingelser der er gældende. Fravigelse af nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er kun gyldige med Bokashidenmark.dk’s skriftlige accept.

Elektronisk kommunikation
Ved køb af produkter fra Bokashidenmark.dk accepterer du, at løbende kommunikation og meddelelser vil ske elektronisk til den af dig oplyste e-mailadresse. Du accepterer, at elektroniske meddelelser således har samme juridiske retsvirkninger som meddelelser, der ikke fremsendes som elektronisk post.


Køb af produkter fra Bokashidenmark.dk
Aftale om køb af produkter fra Bokashidenmark.dk indgås på dansk. Aftale om køb baseres på de til enhver tid gældende salgs- og leveringsbetingelser. Aftale om køb anses først som endelig indgået, når Bokashidenmark.dk har bekræftet din ordre. Vi bestræber os på, at du indenfor få arbejdsdage efter afgivelse af ordre til den af dig oplyste e-mailadresse modtager en ordrebekræftelse pr. e-mail. Ordrebekræftelsen indeholder bl.a. et ordrenummer, navn og adresse på betaleren, leveringsadressen samt en oversigt over bestilte produkter. Det er vigtigt, at du allerede ved ordreafgivelse (eller senest før afsendelsesdagen) meddeler os, hvis der er dage, du IKKE kan modtage varer, har specielle åbningstider, eller hvis du har andre ønsker vedr. leveringen.  Du opfordres til at tjekke ordrebekræftelsen og bemærk venligst, at ordrebekræftelsen er eksklusiv leveringsomkostninger.
Eventuelt anslåede leveringsomkostninger oplyst i forbindelse med web-ordre, tilbud og bekræftelser er ikke endelige. Den endelige leveringsomkostning fastsættes først ved afsendelse at ordren ud fra faktisk vægt og volumen.

Betalingsbetingelser
For nye kunder: Forudbetaling iht. fremsendte proforma faktura før afsendelse af ordre.
For etablerede kunder: Alle ordrer over kr. 25.000 afregnes forud med proforma faktura på 50% før afsendelse af ordre indtil andet aftales. Almindelige betalingsbetingelser i øvrige tilfælde: 14 dage netto fra fakturadato – den dag ordren sendes fra lager.
Bokashidenmark.dk forbeholder sig til enhver tid ret til at anmode om forudbetaling.

Alle nye kunder skal købe for minimum DKK 3.500,-  ekskl. moms. Efterfølgende ordrer under DKK 2.000,- ekskl. moms pålægges et administrationsgebyr på DKK 250,- pr. ordre. Dette gælder ikke restordrer og tillægsordrer til indeværende ordre.

Container køb
Ved bestilling af hele containere, er der særskilte salg- og leveringsbetingelser.
Disse kan rekvireres ved henvendelse til Bokashidenmark.dk.

Ejendomsforbehold
Ejendomsretten til de leverede varer tilkommer Bokashidenmark.dk indtil hele købesummen inkl. eventuelle påløbne renter og omkostninger er betalt.

Levering
Lagervarer kan som udgangspunkt afsendes inden for få arbejdsdage.
Levering af lagervarer sker i henhold til ordrebekræftelsen, hvor evt. specielle forhold vil være anført.
Hvis ikke andet er aftalt, sørger Bokashidenmark.dk for levering af varerne med et fragtfirma valgt af Bokashidenmark.dk. Levering vil ske til den af dig angivne adresse. Fragtfirmaet adviserer levering på selve leveringsdagen. Dvs. at du vil modtage enten en mail eller en sms om, at din levering er på vej til dig den dag. Da din ordre allerede er på bilen og på vej ud til dig, har du ikke mulighed for at ændre leveringsdagen. Du bærer ansvaret for, at der er adgang til det aftalte leveringssted. Hvis du ikke er til stede på leveringsdagen, og fragtfirmaet forgæves forsøger at levere, vil dette betyde en ekstra regning til dig på 80% af fragtsummen. Ved levering til udlandet påtager Bokashidenmark.dk sig ingen forpligtelser i forhold til indberetning af told, afgifter m.m. 
Alle produkter sælges af Bokashidenmark.dk under leveringsbetingelsen: 
AB FABRIK – dvs. fragt og forsikring påhviler dig fra angivet sted.

Fakta om dit køb
Produkter leveret af Bokashidenmark.dk:
Vi gør opmærksom på, at vores varer generelt ikke er fremstillet til udendørs brug.

Lagerførte produkter
I enkelte tilfælde kan det ske, at en vare er solgt til anden side, før din ordre behandles.

Reklamationer
Bokashidenmark.dk kan ikke godtage reklamationer, der alene skyldes en uoverensstemmelse mellem det sete og det købte produkt.
Du opfordres til at gennemgå leverancen for fragtskader og antal/mængde straks ved modtagelsen, og inden der kvitteres for modtagelsen på fragtbrevet. Evt. mangler eller skader skal noteres på fragtbrevet, med transportørens påtegning som accept. Såfremt du ikke reklamerer i overensstemmelse med ovenstående, anses varerne at have levet op til ordren afgivet af dig.
Husk at gemme original emballage, da varen ved evt. reklamation eller skader skal returneres i original emballage.
Ved fejlagtige leverancer eller beskadigede varer, skal Bokashidenmark.dk kontaktes hurtigst muligt og inden 8 dage efter modtagelse af varerne. Bokashidenmark.dk tager kun imod reklamationer, der er fremsendt pr. e-mail og ledsaget af billeddokumentation af det beskadigede. Returnering af varer accepteres kun efter forudgående aftale med Bokashidenmark.dk.

Forbehold
Bokashidenmark.dk tager forbehold for trykfejl, prisfejl, farveafvigelser på billeder m.v. Der tages ligeledes forbehold for moms- og afgiftsændringer, prisændringer samt udsolgte produkter.

Transport af rettigheder og forpligtelser
Oplysninger, der er givet til Bokashidenmark.dk, vil kun blive brugt internt. De vil ikke blive solgt eller givet videre til tredjepart.

Force Majeure
Bokasidenmark.dk er ikke ansvarlig for forsinkelse og/eller mangler, som skyldes omstændigheder udenfor Bokashidenmark.dk’s kontrol, og som ikke kunne eller burde være taget i betragtning ved aftalens indgåelse, som f.eks. krig, indførsels- eller eksportforbud, arbejdskonflikter, brand og lign.

Værneting
Eventuelle tvister mellem kunden og Bokashidenmark.dk afgøres ved danske domstole efter dansk ret med Bokashidenmark.dk’s hjemsted som værneting.

Delvis ugyldighed
Skulle en bestemmelse i nærværende almindelige salgs- og leveringsbetingelser eller en bestemmelse i øvrige aftaler mellem dig og Bokashidenmark.dk være eller blive ugyldig, berører dette ikke gyldigheden af alle øvrige bestemmelser eller aftaler.

Personoplysninger
Udover de almindelige virksomhedsoplysninger indsamler vi oplysninger om den eller de personer, der repræsenterer virksomheden. Det drejer sig om:

  •  Navn på kontaktperson
  •  Kontaktpersonens telefonnr. og/eller mobilnr. 
  •  Kontaktpersonens e-mailadresse

De almindelige virksomhedsoplysninger samt personoplysninger, vi indsamler, vil blive opbevaret i en kundedatabase, som ligger i vores IT-system.

Hvor længe opbevarer vi personoplysninger?
Som kunde hos Bokashidenmark.dk har vi som dokumentation brug for din virksomheds almindelige kontaktoplysninger samt de personoplysninger, som du repræsenterer virksomheden med. Alle oplysninger opbevares i vores IT-system. 

Når personoplysningerne ikke længere er relevante, vil alle personoplysninger vedrørende dig blive slettet. 

Hvad bruger vi personoplysninger til?
De personoplysninger, vi indsamler om dig bruges til at opfylde den aftale, din virksomhed har indgået for at være kunde hos Bokashidenmark.dk. 

Videregivelse af personoplysninger i forbindelse med levering af ordre.
Bokashidenmark.dk samarbejder med flere forskellige fragtfirmaer som forestår fragt af ordre, og i den forbindelse videregiver vi både din virksomheds almindelige oplysninger og dine personoplysninger til fragtfirmaet med det formål, at de skal kunne servicere dig som kunde. 
Når du registreres som kunde hos Bokashidenmark.dk, accepterer du samtidig, at vi må videregive dine personoplysninger til de relevante samarbejdspartnere. 

Brug af databehandlere
Bokashidenmark.dk gør brug af eksterne databehandlere, der behandler oplysninger om dig og den virksomhed du repræsenterer. Der er tale om administrative formål i forbindelse med opbevaring af oplysninger i vores IT-system. 
For at sikre, at behandlingen sker fortroligt og i overensstemmelse med vores instruks, har vi indgået databehandleraftaler med de respektive parter. Databehandlerne må ikke anvende de oplysninger, de behandler på Bokashidenmark.dk’s vegne, til andre formål.