Den japanske agrarforsker Prof. Teruo Higa er manden bag de Effektive Mikroorganismer®. Han brugte en blanding af forskellige bakterier til at støtte de naturligt forekommende og opbyggende mikroorganismer og dermed forbedre jordens kvalitet. Denne blanding bærer navnet EM® for Effektive Mikroorganismer®. Den fortløbende videreudvikling af princippet gjorde det muligt at overføre EM Teknologien til andre livsområder.

Ved at tilføre de opbyggende mikroorganismer påvirkes ethvert miljø positivt ud fra dominansprincippet, som er beskrevet af Prof. Teruo Higa. Dominansprincippet  betyder, at de neutrale mikroorganismer altid følger den gruppe af mikroorganismer som er størst – dvs. ved at tilføre de opbyggende mikroorganismer bliver de sygdomsfremkaldende og forrådnelsesskabende mikroorganismer fortrængt.

EM® Mikroorganismerne er udelukkende af opbyggende natur og understøtter miljøet. Gennem intensiv forskning og talrige praktiske forsøg er EM® teknologien ikke blot nyttig for planter og jord men også for mennesker og dyr og bruges nu i mange sammenhænge.

Forskning

Prof.Teruo Higa

Prof. Teruo Higa

 

Emrojapan.com står bag viden og forskning om EM® (Effektive Mikroorganismer) og Bokashi. Læs mere på emrojapan.com som kan være af interesse for dig som gerne vil vide mere om de Effektive Mikroorganismer® og bokashi. Siden indeholder også en del eksempler på projekter der er lavet world-wide med EM®.

Der er kun én ægte EM®. Den er mærket med EMRO’s logotype og deres registrerede varemærke. Virksomheden drives af EM® Research Organisation (EMRO) i Japan. Der findes licenserede producenter i 59 lande i hele verden og EM distribueres til 120 lande. EM bruges af forskellige producenter i et antal af forskellige slags produkter indenfor miljø, jordbrug, husholdning, helse og mm.

 

 

Rapport

udgivet af Professor Teruo Higa, University of the Ryukyus, Japan (manden som opdagede EM og Bokashi) og Dr James Parr, US Department of Agriculture. Udgivet i 1994.

We view EM technology as a potentially valuable tool that could help farmers to develop farming systems that are economically, environmentally, and socially sustainable, siger Parr.

Læs mere her: EM® for et bæredygtigt landbrug og miljø

 

Rapport

Forskning fra Kina. 11 års forsøg med EM til hvedeproduktion.

Conclusions

Based on the results, we concluded that long-term EM application in combination with compost enhanced wheat straw biomass, grain yields, and straw and grain nutrition. The highest NPK content in plant tissues with EM compost treatment demonstrated higher efficiency of the release of nutrients through organic and microbial application. We deduced that the effect of improving soil fertility was better in compost appending EM than alone application of compost.

Cheng Hu og Yingchun Qi

Læs mere her: EM-hvedeproduktion i Kina

Rapport

En hollandsk undersøgelse i 2013 hvor man sammenlignede almindelig kompostering med fermentering (dvs. at lave Bokashi) viste flg.:

– flere næringsstoffer i fermenteret materiale

– mindre arbejdstimer/indsats ved fermentering

– ingen høje temperaturer under fermenteringsprocessen

– kun 3,2% af organisk materiale forsvinder under fermenteringen modsat 60,2 % ved almindelig kompostering

– langt mindre CO2-fodaftryk ved fermentering

– effekten af bokashi på plantevæksten skal undersøges yderligere

Læs mere her: Fermentation versus composting

 

Sammenfatning

Skrevet af Gideon Towett fra the Permaculture Research Institute. Her et udklip fra artiklen:

Studies have shown that, not only does the use of effective microorganisms in agricultural soil suppress soil-borne pathogens, but also increases the decomposition of organic materials and consequently the availability of mineral nutrients and important organic compounds to plants (Singh et al., 2003). In addition, EM enhances the activities of beneficial indigenous micro organisms, for example mycorrhizae which fix atmospheric nitrogen thereby supplementing the use of chemical fertiliser and pesticides. Improvement in soil fertility has significant positive effect on plant growth, flowering, fruit development and ripening in crops (Lévai et al., 2006).

Læs mere her: Permaculturenews.org

Artikel

En videnskabelig artikel som beskriver hvordan en af fotosyntesebakterierne i EM®, Rhodopseudomonas palustris, er fleksibel og nyttig i jorden. Artiklen er offentliggjort i det videnskabelige tidsskrift Nature Biotechnology

Download artikel her: Rhodopseudomonas palustris_ Complete genome sequence of the metabolically versatile photosynthetic bacterium Rhodopseudomonas palustris _ Article _ Nature Biotechnology

Artikel fra en videnskabelig undersøgelse fra Madrid, Spanien: Summary

The conclusion was drawn that the incorporation of a mixture of effective microorganisms (EM) intensified the biological soil activity and improved physical and chemical soil properties, contributing to a quick humification of fresh organic matter. These findings were illustrated by the microbiological activities of exopolysaccharides and by alkaline phosphatase and esterase enzymes, which can be used as early and integrated soil health indicators.

Download artikel her: ASSESSMENT OF SOIL PROPERTIES BY ORGANIC MATTER AND EM-MICROORGANISM INCORPORATION